Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Τα χαρακτηριστικά του Έλληνα Σοσιαλιστή

"...τα άτομα εκείνα τα οποία θα φέρουν το όνομα εξελικτικός κοινωνιστής (δηλ. σοσιαλιστής) να μάθουν να γνωρίζουν τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του ατόμου, να μάθουν ότι πρέπει να είναι τίμιοι εις τας συναλλαγάς των, ευσυνείδητοι εις τας πράξεις των, ακεραίου χαρακτήρος, κατά πάντα φιλότιμοι, ήτοι τέλειοι άνθρωποι, να ενδιαφέρωνται δια τα κοινά συμφέροντα αλλά να σέβωνται και να υποστηρίζουν τα Εθνικά συμφέροντα της Ελληνικής φυλής".

Σταύρος Καλλέργης

["Διάλεξις Σταύρου Καλλέργη προς Ομάδα Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου", Κρήτη 1914].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου